Europa

Europa, potocznie zwana także Starym Kontynentem, nie jest uznawana za kontynent, chociaż tradycyjnie się tak podaje, ale za jednoczą z części świata, która wraz z Azją tworzą dopiero kontynent, którym jest Eurazja. Podział jest tutaj wyróżniany przede wszystkim ze względu na różnice kulturowe, polityczne oraz etniczne tych dwóch obszarów geograficznych, gdzie kultura oraz zwyczaje będą całkowicie innymi i oddalonymi od siebie, sama mentalność ludzka jest już całkowicie inną. Z tego też powodu Europa oraz Azja będą określane osobnymi kontynentami, chociaż z czysto geograficznego punktu widzenia, jest to całkowicie nieścisłe określenie. Umowną granicą pomiędzy kontynentem europejskim oraz azjatyckim jest pasmo gór Ural. Europa sama w sobie także będzie zróżnicowana pod względem kulturowym, wystarczy, że obok siebie postawimy mieszkańca Skandynawii, europy wschodniej, na przykład Polski oraz mieszkańca skrajnych terenów europy wschodniej. Ich zwyczaje, styl bycia i wiele, wiele innych będą także całkowicie różniły się od siebie, chociaż w dzisiejszych czasach nie jest to już tak bardzo widoczne między innymi dlatego, że stanowimy jedną europejską wspólnotę na mocy międzynarodowych umów.