Granice

To jak przebiegają granice kontynentu europejskiego jest powodem częstych sporów oraz nierzadkich kontrowersji. Kwestie te są różnie rozpatrywane oraz także różnie postrzegane w naukach jeśli chodzi o poszczególne kraje, najwięcej rozbieżności niesie natomiast ze sobą nauka krajów anglosaskich w tym właśnie zagadnieniu. Polska interpretacja przebiegu tejże granicy jest zgodna z powszechnymi ustaleniami MUG, czyli Międzynarodowej Unii Geograficznej. Jedyne granice co do których nie prowadzi się żadnych sporów, to te, które są naturalnie wytyczone przez linię brzegową morza oraz te, które wyznaczają góry Ural i rozdzielają kontynent jakoby na dwie części.