Stonehenge

Stonehenge z całą pewnością jest jedną z najsłynniejszych europejskich budowli rodzaju megalitycznego, która pochodzić będzie z epoki neolitu oraz epoki brązu. Megalit umiejscowiony jest w południowej Anglii na terenie hrabstwa Wiltshire. Najprawdopodobniej budowla związana była z kultem księżyca i słońca, gdzie ten pierwszy symbolizować miał kobietę, słońce natomiast postać mężczyzny. Cały kamienny krąg składa się z kolejnych zwałów ziemi, które otoczone są przez duży zespół stojących w równej od siebie odległości i jeden na drugim kamiennych płyt. Obiekt ten od lat osiemdziesiątych wieku dwudziestego znajduje się na światowej liście dziedzictwa. Zadziwiające jest ułożenie kamieni, które dokładnie będzie obrazować zmianę faz księżyca oraz wędrowania słońca po nieboskłonie – będzie to sugerowało, że ludzie tysiące lat temu, którzy związani byli z powstaniem tegoż kamiennego kręgu doskonale znali się na astrologii oraz także na astronomii – co umożliwiło im takowe, a nie inne rozmieszczenie kamiennych głazów.