Maurowie

Obecnie są mieszkańcami nie tylko Mauretanii, ale i również Maroka i Algierii. W okresie średniowiecznym zamieszkiwali głównie Półwysep Iberyjski, przez co wywarli duży wpływ na kulturę oraz architekturę Portugalii i Hiszpanii. Określenie Maurowie pochodzi od Mauretanii. Niektóre źródła podają inne pochodzenia tej nazwy. Między innymi podają, że nazwa Maurowie pochodzi od królestwa Maure. W okresie starożytnym owe królestwo było uważane przez Kartaginę za partnera handlowego. Zdarzało się, że Maurowie raz zawierali pokojowe traktaty z Rzymianami, a drugim razem z nimi wojowali. Ich państwo zmagało się latach siedemset pięćdziesiątych z wojnami domowymi. Panowali na Półwyspie Iberyjskim, oprócz ziem, które znajdowały się na północnym zachodzie oraz ziem Basków w Pirenejach. Swoją władzę posiadali również w północno-zachodniej części Afryki. Etniczni Maurowie byli zdecydowaną mniejszością, jednak plemiona lokalne po przejściu na islam uważały za swoich „ziomków”. Ronald Segal uważa, że około pięć milionów sześćset tysięcy osób do początku wieku trzynastego przeszło dobrowolnie na islam. W okresie rekonkwisty miały miejsce prześladowania mahometan. Zmuszano ich do przejścia na wiarę katolicką. Ludność muzułmańska w ogromnej liczbie wyemigrowała do Afryki. Warto wspomnieć o architekturze mauretańskiej. Rozpoznawczym znakiem dla tej sztuki jest między innymi dekoracja stalaktytowa łuków. Przykładem tej architektury jest na przykład Alhambra w Grenadzie oraz meczet w Kordowie.