Chicago

Leżące nad jeziorem Michigan miasto jest popularnie nazywane „Wietrznym miastem”. Najważniejszą częścią miasta jest oczywiście centrum, czyli tak zwana Pętla. Tu znajduje się Sears Tower, Planetarium Adlera czy Instytut Sztuki. USA uzyskały terytorium miasta w roku 1795 na mocy zwartego z Indianami traktatu. W drugiej połowie wieku dziewiętnastego miasto zostało zniszczone przez pożar. Postarano się go w bardzo krótkim czasie odbudować po trzech latach trudno było szukać jakichkolwiek pożarowych śladów. Można powiedzieć, że wyodrębnił się nowy styl architektoniczny, czyli styl chicagowski. Tu wybudowano pierwszy na świecie tak zwany drapacz chmur, to jest Home Insurance Building. Metropolia liczy ponad osiem milionów osób. Wśród tych osób jest wielu Polaków. Szacuje się, że liczba naszych rodaków w Chicago wynosi około miliona stu tysięcy osób