Kontrowersje

Błędnie sądzi się, że Naumachie odbywać mogły się w Koloseum przez dłuższy okres czasu. Odgrywanie bitew morskich wewnątrz amfiteatru stało się niemożliwe już za czasów Domicjana, który zabudowuje arenę dwukondygnacyjnymi piwnicami, co sprawia, że zostaje ona wyrównana prawie z pierwszymi rzędami widowni. Oprócz tego kontrowersje budzić będzie pogląd dotyczący masowych mordów na chrześcijanach, właśnie wewnątrz Koloseum. Informacje o tym zaczynają dopiero pojawiać się w okolicach wieku siedemnastego. Bezsprzecznym będzie jednak fakt, że w czasie pomiędzy walkami gladiatorów dokonywano tutaj egzekucji ludzi, którzy byli skazanymi za różnego rodzaju przestępstwa – nierzadko dokonywało się to w dosyć wymyślny i jednocześnie krwawy sposób. W wielu publikacjach będzie wychwalało się bardzo dobre rozwiązania komunikacyjne wewnątrz Koloseum, co umożliwiał miało opuszczenie budynku przez wszystkich widzów w przeciągu około pięciu minut. Obecnie wiemy jednak że było to nie do końca prawdą. Rzeczywiście, możliwość taka istniała, jednak posiadali ją tylko i wyłącznie widzowie, którzy zajmowali dolne i środkowe z rzędów. Widzowie z górnych rzędów musieli przedostać się korytarzami o ukośnym stropie, który w swym najwyższym miejscu ma zaledwie dwa metry, co z pewnością spowalniać mogło wychodzenie. Prawdopodobnie takowe rozwiązanie miało przede wszystkim uniemożliwienie opuszczania obiektu bez konieczności zmieszania się z plebsem. Nie zmienia to jednak faktu, że system rozprowadzania widzów był przemyślany, a stadiony budowane ówcześnie nadal będą się na nim wzorować.