Przegląd Kartograficzny

Naukowy kwartalnik z zakresu kartografii, który został założony w 1923 roku we Lwowie przez Eugeniusza Romera. Po II wojnie światowej reaktywowany w 1969 z osobną numeracją tomów i publikacji przez Komisję Kartograficzną Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. Redagowany i opracowywany jest w Katedrze Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego. Przede wszystkim znany jest wśród pasjonatów, jak i kartografów, marynarzy oraz lotników.