Wnętrza

Pałac królewski na Wawelu jest naprawdę rozległą budowlą. Z powodu wysokich kosztów utrzymania oraz strachu przed wandalizmem zwiedzającym udostępnia się zaledwie małą cząstkę wszystkich pomieszczeń i wnętrz, łącznie jest to jednak siedemdziesiąt jeden sal wystawowych, co także niejako obrazuje ogrom pałacu. Wszystkie z nich pogrupowane są na pięć ekspozycji stałych oraz dwie reprezentacyjne. Większość sal urządzona jest w oparciu o styl renesansowy, w większości bowiem w tym stylu utrzymana jest architektura, znajdziemy jednak także pomieszczenia barokowe, jak i sale przebudowane na styl klasycystyczny (powstałe głównie w okresie dwudziestolecia międzywojennego). Oprócz tego znaleźć można kilka sal gotyckich, przyziemie dawnej wieży Łokietka i skarbiec rzeczpospolitej. Przy urządzaniu wnętrz nie opierano się raczej na wyglądzie historycznym tego miejsca, tylko na nowocześniejszych wizjach. Jest to uwarunkowane tym, że brak był dostatecznej ilości materiałów historycznych. Elementy takie jak posadzki, żyrandole, portale, stropy oraz fryzy to w przytłaczającej większości rekonstrukcje, które wykonane zostały właśnie w okresie dwudziestolecia między wojennego. Jeśli chodzi o dawne wyposażenie gotyckie zamku także nic z niego nie pozostało, podobnie jest w przypadku samych pomieszczeń gotyckich, które wyliczyć można na palcach dwóch rąk (jak wiadomo wszystkich pomieszczeń jest kilkaset). Budowla ucierpiała także dużo na początku wieku dwudziestego i we wcześniejszych latach kiedy przerobiona została na koszary – wszystko zmieniło się dopiero w momencie kiedy wojska austriackie opuściły Wawel w roku 1905.