Położenie

Według najaktualniejszych danych powierzchnia poznania obejmowała będzie prawie trzydzieści tysięcy hektarów. Samo miasto znajduje się w środkowo zachodniej Polsce, i w centralnej części województwa wielkopolskiego. Miasto położone jest na obszarze trzech regionów, a mianowicie pojezierza poznańskiego, równinny wrzesińskiej oraz poznańskiego przełomu warty. Rozciągłość granic administracyjnych poznania to z każdej strony około dwudziestu pięć kilometrów. Miasto graniczy z gminami w liczbie jedenastu, które będą należały do powiatu poznańskiego. Miasto znajduje się także w dolinie rzeki warty, a także w dolinach jej ujść.