Środowisko naturalne

Samo położenie miasta będzie wysoce zależne od panujących warunków geograficznych. Położenie w dolinie bogdanki i kilku innych ujść rzeki warty, stanowiło jedną z najdogodniejszych dróg ze wschodu na wschód przy jednoczesnej możliwości łagodnego zejścia na samo dno warty, która w tym miejscu tworzyła bród, gdyż dzieli się właśnie na wiele odnóg. Wraz z rozwojem samego miasta niwelowane były różnice wysokości względnym poprzez obniżenia, czy też podwyższenia terenu. Silnie zmieniony został także układ sieci hydrograficznej w mieście. Nie tylko zredukowana została sama liczba odnóg warty, ale także zasypywane były małe cieki, które utrudniały by tylko rozwój infrastruktury, a nie przynosiły tak naprawdę większych korzyści. Tereny poznania są nizinnymi znajdziemy tutaj więc bardzo szeroką gamę różnego rodzaju roślin. Samo miasto mimo swojej coraz bardziej nowoczesnej zabudowy nie jest jednak tylko betonowym i kamiennym, co chwila możemy spotkać elementy zieleni i roślinności, kilka dużych parków oraz drzewnych alejek.