Archeoastronomia

Cały masyw Stonehenge skierowany jest w stronę północnowschodnią oraz południowozachodnią. Wielka debata na temat znaczenia całej budowli miejsce miała po jednej z publikacji w latach sześćdziesiątych wieku dwudziestego, która twierdziła, że da się znaleźć wiele podobieństw pomiędzy ustawieniem samych głazów a pozycją obiektów niebieskich oraz samego słońca. Autor tejże publikacji dodatkowo uważał, że Stonehenge mogło być wykorzystywane do przewidywania zaćmień słońca. Badania te znalazły szerokie uznanie w środowisku naukowców, jako że do ich przeprowadzenia używane były dokładne obliczenia komputerowe, a w tamtych czasach była to jeszcze rzadkość.