Mauretania

O Mauretanii z reguły wiemy niewiele. Jeżeli w ogóle z czymś nam się kojarzy to te skojarzenia dotyczą przede wszystkim rzeki Senegal, gumy arabskiej, Maurów oraz takich miast jak: Nawakszut, Szinkit oraz Nawazibu. Rzeka Senegal jest tak zwaną rzeką graniczną. Wyznacza granice pomiędzy Senegalem a Mauretanią. Dolny bieg tej rzeki to obszar gdzie znajdują się liczne rozlewiska oraz bagna. Obszar ten charakteryzuje się występowaniem wielu gatunków zwierząt. Istnieją tu parki narodowe. Guma arabska to taka substancja, która w wodzie się rozpuszcza, a także tworzy lepki roztwór. Nierozerwalnie z historią tego kraju związani są Maurowie. Mieszkają oni oprócz Mauretanii także terytoria Maroka oraz Alergii. Znane miasta tego afrykańskiego kraju to: Nawakszut, Szinkit oraz Nawazibu. Pierwsze z nich to stolica kraju, która powstała pod koniec lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku. Drugie wymienione miasto chętnie ze względu na liczne atrakcje turystyczne odwiedzają turyści. Nawazibu, położone na Przylądku Białym, stało się bazą przerzutową nielegalnych emigrantów.