Jasna Góra

Jest jedynie wzgórze w Częstochowie, które popularne jest jednak z powodu mieszczącego się na jego szczycie zespołu klasztornego zakonu paulinów. Jest to obecnie najważniejsze miejsc z kultów maryjnego i od setek lat najważniejsze centrum polskich pielgrzymek. Na jasnej górze znajdować będzie się bezcenny obraz matki boskiej częstochowskiej pamiątka z potopu szwedzkiego. Szczególne znaczenie dla polaków miejsce to osiągnęło dnia pierwszego kwietnia roku 1656 kiedy Jan Kazimierz drugi waza złożył ślubu włoskie. Przybywa on na jasną górę i tam modli się o uratowanie rzeczpospolitej przed napływającą fraz z Szwedami falą protestantyzmu. W dniu tym doszło między innymi do skutecznej Oborny krosna. Śluby lwowskie zostały ponownie powtórzone poprzez tak zwane jasnogórskie śluby narodu polskiego, które spisane zostały przez wyszyńskiego. Jasna góra bardzo często odwiedzana była przez samego papieża, przybywał tam aż sześciokrotnie. W roku 1991 przyjazd miał wymiar symboliczny gdyż wtedy w Częstochowie odbywał się szósty światowy dzień młodzieży. Na jasnej górze znajdował się także Benedykt szesnasty co miało miejsce w 2006 roku. Całe zabudowanie klasztorne nie powstawały jednocześnie, tworzone były w różnym czasie. Najstarsze z nich, a mianowicie bazylika oraz prezbiterium powstały w piętnastym wieku, najmłodsze natomiast to ostatnie lata wieku dwudziestego. Oprócz tego wszystkie z zabudowań są regularnie modernizowane oraz odnawiane, gdyż cały czas w pomieszczeniach klasztornych mieszkają bracia paulini.