Kultura

Do najważniejszych instytucji kulturalnych Częstochowy należeć będzie przede wszystkim filharmonia oraz teatr imienia Mickiewicza. Z kulturalną działalnością miasta związany będzie także bezpośrednio ośrodek promowania kultury gaude mater, który jest bezpośrednim organizatorem festiwalu muzyki sakralnej o międzynarodowym zakresie. Na terenie Częstochowy będą dodatkowo działały liczne żeński chóry, jak i męskie oraz mieszane. Do najstarszych, należy chór męski pochodnia, który posiada ponad stu letnią historię. Nietypowym pomysłem i wydarzeniem kulturowym, jest organizowana już od dłuższego czasu noc kulturalna, która ma zachęcić miasta do korzystania z możliwości odwiedzania muzeów, uczęszczania do teatrów oraz filharmonii.