Historia miasta

Pierwsze wzmianki o Gdańsku pojawiają się już w 997 roku. Gród powstał z nadbałtyckiej osady i szybko stał się ważnym miastem królewskim i hanzeatyckim ze względu na ważną funkcje, jaką pełnił leżąc na głównym szlaku komunikacyjnym między wschodem i zachodem Europy oraz leżąc nad morzem i w ujściu Wisły. W średniowieczu miasto było ważnym portem morskim, przez który odbywała się duża część europejskiego handlu. Stąd też, widoczne do dziś pozostałości tamtych czasów – spichlerze i żuraw. Po zdobyciu miasta przez wojska Napoleona, utworzono pierwsze Wolne Miasto Gdańsk. W 1850 roku otwarto pierwsze połączenia kolejowe z Gdańsk do Bydgoszczy, Szczecina i Berlina oraz Warszawy. Spowodowało to znaczny rozwój miasta. Po wyzwoleniu spod okupacji napoleońskiej Gdańsk był wolny. Jednak nie długo. W czasie I Wojny Światowej tym rzem Niemcy utworzyli swoje Wolne Miasto Gdańsk. II Wojna Światowa pozostawiła jednak po sobie największe zniszczenia w mieście. To tu zaczęły się walki. Na Westerplatte. Gdańsk został wyzwolony w 1945 roku przez armię rosyjską. Po wojnie miasto zostało odbudowane i jest piękne do dziś.