Siatka Kirchoffa

Siatka ta należy do siatek umownych i była znana już w piętnastym wieku. Zaliczana jest do siatek pseudowalcowanych lub nawet trapezowych. Służy do pokazywania całej Ziemi lub jednej półkuli. Odwzorowuje wiernie równik, południk środkowy oraz równoleżniki sześćdziesiąt stopni. Wszystkie równoleżniki są równoległe do równika, zaś południki liniami prostymi łamanymi na równiku i równoleżnikach sześćdziesiąt stopni zbiegającymi się na biegunach. Nie zachowuje natomiast wiernych kątów, powierzchni lub odległości. Wyjątkiem jest równik i południk środkowy oraz równoleżnik sześćdziesiąt stopni.