Świątynia Zeusa Olimpijskiego

Świątynia Zeusa Olimpijskiego to z pewnością największa świątynia w Grecji. Świątynia ta była dedykowana Zeusowi Olimpijskiemu. Jej fundamenty zostały wzniesiona za czasów tyrana Pizystrata, a budowa świątyni została po prawie siedemset latach ukończona przez Hadriana. Budowla ta liczyła 104 marmurowe kolumny, z których do dziś zachowały się jedynie piętnaście. Hadrian kazał umieścić wewnątrz świątyni dwa posągi, jeden przedstawiał Zeusa (kopia posągu z Olimpii), drugi natomiast jego samego. Oba te posągi zaginęły. Na terenie placu, na którym położona jest Świątynia Zeusa Olimpijskiego znajduje się słynna Bramy Hadriana , która symbolizowała granicę pomiędzy miastem Tezeusza a miastem Hadriana. Na tej budowli widnieją dwa napisy: „Tu są Ateny, dawne miasto Tezeusza”, „Tu jest miasto Hadriana, a nie Tezeusza”.