Hiuma

Powierzchnia tej estońskiej wyspy wynosi dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć kilometrów kwadratowych. Tą położoną na Morzu Bałtyckim wyspę zamieszkuje około jedenaście tysięcy osób. Pierwsza wzmianka o tej wyspie pochodzi z lat dwudziestych trzynastego wieku. W drugiej połowie tego wieku wyspę podzielono między Biskupstwo Saare-Lääne a Zakon kawalerów mieczowych. Od wieku osiemnastego do roku 1914 ta estońska wyspa należała do rosyjskiego Imperium. Na wyspie znajduje się jedna z najstarszych nad Morzem Bałtyckim latarnia morska.