Fragmenty muru

Obecnie większa część Wielkiego Muru Chińskiego znajduje się w złym, czy też nawet opłakanym stanie i porozrywana będzie na kilkanaście mniejszych odcinków o różnych długościach (stopniowo stara się połączyć w jedną całość). Tylko niewielkie z tychże fragmentów udostępnione są turystom, co ma chronić mur przed aktami wandalizmu oraz dalszym zniszczeniu. W okolicach samego Pekinu wyróżnić będziemy mogli sześć takich odcinków, które corocznie odwiedzają miliony turystów z całego świata i z samych Chin także.