Kartografia

W tej dziedzinie nauka jest o mapach, teorii map. Można się dowiedzieć jak się sporządza i użytkuje mapy oraz sprzedaje. Pod pojęciem kartografii rozumie się też dziedzinę zajmującą się przekazywaniem informacji odniesione do przestrzeni oraz zakodowane w formie graficznej lub cyfrowej. W naszym kraju razem w geodezją jest jedną z dyscyplin nauk technicznych. Kartografia kształtowała się w trzech okresach historycznych, czyli od starożytności do renesansu, od połowy szesnastego wieku do połowy dwudziestego wieku i od połowy dwudziestego wieku. Kartografowie sporządzają atlasy, globusy, modele plastyczne map oraz sprzedają je. Jest też kartografia geologiczna, która zajmuje się przedstawieniem budowy geologicznej skorupy ziemskiej w postaci map, planów, przekrojów. Kartografia wykorzystywana była i jest od wielu setek lat. Przede wszystkim na bieżąco stosowana była na statkach, ale również przez astronomów, ale jako kartografia nieba. Należy tutaj zaznaczyć, że obecnie kartografia jest dostępna nie tylko w formie papierowych map, ale i na komputerach.