Grodno

Miasto to położone jest nad Niemnem, niedaleko granicy z naszym krajem. Liczba mieszkańców wynosi ponad trzysta siedemnaście tysięcy osób. Powierzchnia natomiast wynosi osiemdziesiąt kilometrów kwadratowych. Pierwsza wzmianka o Grodnie pochodzi z pierwszej połowy dwunastego wieku. Do najważniejszych zabytków tego białoruskiego miasta zalicza się: Kościół pobernardyński Znalezienia Krzyża Świętego, Stary Zamek, Nowy Zamek, Pałac Chreptowiczów z końca osiemnastego wieku, Kościół Matki Bożej Anielskiej i klasztor franciszkanów.