Ameryka Południowa

Ameryka południowa jest jednym z podstawowych kontynentów, który stanowi jednocześnie region geograficzny potocznie zwany po prostu Ameryką. Jest on poł±czony z Ameryką południową przesmykiem panamskim. Tereny te nazywane s± często przez mieszkańców Starego Kontynentu nowym światem. Obszar ten zaliczany jest do bardzo burzliwych. Po zakończeniu drugiej wojny światowej Ameryka południowa była miejscem licznych konfliktów na tle społecznym oraz politycznym. Tereny te rz±dzone były przez zróżnicowane siły wojskowe, które powodowały stagnację oraz spowolnienie rozwoju gospodarczego oraz technologicznego. Dopiero lata siedemdziesi±te to większe otwarcie się krajów ameryki południowej na resztę świata, poszukiwania międzynarodowych partnerów oraz kontaktów.