Historia

Pierwotna osada celtyckiego plemienia Paryzjów powstała w trzecim wieku przed naszą erą na wyspie Ile de la Cite leżącej na Sekwanie. Około roku 50 przed naszą erą w okolicę rpzybyli Rzymianie i przejęli cały teren, łącznie z osadą na wyspie. Dzięki nim miasto zaczęło się rozwijać. Zasiedlono lewy brzeg Sekwany i zaczęto używać nazwy paris. W okolicach roku 500 naszej ery miasto zostało przejęte przez władcę Franków, który uczynił z niego stolicę swojego państwa. Najsilniejszy rozwój Paryża datuje się na przeom trzynastego i czternastego wieku, kiedy to dorobił się aż 250 tysięcy mieszkańców. Miasto miało sporo szczęścia i nie ucierpiało prawie podczas II Wojny Światowej, ponieważ zostało zdobyte przez wojska niemieckie praktycznie bez walki. Okupacja zakończyła się w ostatnich miesiącach wojny po wyzwoleniu miasta przez wojska alianckie.

Jeśli chodzi o historię to obecnie podaje się, że główne jądra paryskiej aglomeracji stanowi znajdująca się na Sekwanie wyspa, na której znajduje się między innymi katedra Notre Dame. Jest ona połączona z pomniejszą wyspą, gdzie znajdziemy stare i zabytkowe kamienice oraz architekturę właściwą dla wieku szesnastego i siedemnastego. Paryż pierwotnie był osadą Celtów i stanowił główny ośrodek całego plemienia, noszącego nazwę Paryzków, którzy zasiedlili się na tych terenach już kilkaset lat przed naszą erą. Ostatni wiek przed rozpoczęciem ostatniej ery był momentem kiedy na tychże właśnie terenach pojawiły się oddziały rzymskie. Miasto wówcza znane było pod inną nazwą, która w tłumaczeniu z łaciny oznacza mniej więcej podmokłe miejsce. Niedługo później miasto rozpoczęło swój dynamiczny rozwój z lewej strony Sekwany, obecnie dzielnica ta nosi nazwę łacińskiej. Powoli coraz częściej jednak stosowana jest nazwa Paryż, która w końcu zostaje przyjęta i funkcjonuje jak wiadomo do dzisiaj. Przez całe czasy starożytne Paryż posiadał status osady o małym znaczeniu i pozostawał w cieniu Lyonu, czy też Bordeaux. Rozwój miasta datowany jest na wiek trzynasty i czternastym. W tymże okresie miasto posiadało ćwierć miliona mieszkańców, pod koniec wieku osiemnastego natomiast było ich już ponad pół miliona, by w dwieście lat liczba ta wzrosła o kolejne dwa i pół miliona mieszkańców. Przez pierwsze tysiąclecie naszej ery miasto rozwijało się głównie po lewej stronie Sekwany, zmienił to między innymi wiek jedenasty, kiedy dynamicznie rozwijała się właśnie strona prawa. Gwałtowny rozwój przypadł także na okres wieku dwunastego i trzynastego, gdzie szczególnie chodzi o czasy rządów filipa drugiego. W czasie tym powstała pierwszy z fortec Luwru oraz najważniejsze z paryskich kościołów, w tym właśnie katedra Notre Dame.