STS Kruzensztern

Historia żaglowca STS Kruzensztern rozpoczyna się w 1926 roku w stoczni J. C. Tecklenborg, gdzie zostaje wybudowany na zlecenie Ferdynanda Laeisza. Był on wówczas znany jako Padwa i służył jako żaglowiec towarowy. Przywoził na stary kontynent saletrę z Chile i pszenicę z Australii. Niemniej wraz z powojennymi karami nałożonymi na Niemcy Padwa musiała zostać przekazana Rosji jako wynagrodzenie strat poniesionych w II wojnie światowej. Tak więc od 1946 roku ten olbrzymi bark służył pod banderą rosyjską jako żaglowiec szkoleniowy dla Ministerstwa Rybołówstwa Morskiego. Ponieważ mieści się na nim aż 60 osób załogi stałej i aż 200 praktykantów doskonale spisuje się w roli żaglowca szkoleniowego. Warto również wspomnieć o tym, iż w 1974 roku opisywany tutaj żaglowiec wraz z innym rosyjskim statkiem (Towariszczem) jako pierwsze radzieckie jednostki wzięły udział w regatach Cutty Sark. Załodze Kruzenszterna udało się wygrać regaty w danej klasie, a sam statek zdobył najważniejszą nagrodę – Trofeum Cutty Sark.