Siedlisko

Sama nazwa ma wiele znaczeń. Czasami w średniowieczu oznaczała też wieś, ale w biologii jest to zespół czynników abiotycznych, czyli klimatyczno-glebowych, które panują w określonym miejscu, działających na rozwój poszczególnych organizmów oraz ich populację lub całą biocenozę. Siedlisko jest charakterystyczna dla wszystkich zwierząt, które dobierają sobie ze względu na własny gatunek, styl życia, a także porę roku, która w danym momencie panuje. Należy zaznaczyć, że niektóre gatunki mają siedliska specyficzne dla siebie, a inne się po prostu dostosowują.