Afryka Północna

Obejmuje on północną część kontynentu afrykańskiego. Przede wszystkim wśród krajów tamtego regionu zalicza się: Algierię, Libię, Maroko, Egipt, Mauretanię (częściowo, chociaż częściej zaliczana jest do Afryki Zachodniej), Tunezję, a także Sudan i Saharę Zachodnią, z czego te dwie częściej zaliczane są do Afryki Zachodniej. Pierwotnymi mieszkańcami tego terenu, z czego wielu pozostało nawet do dzisiaj, byli Berberowie. Większość mieszkańców jest wyznania muzułmańskiego. Teren ten należy do najbogatszych na całym kontynencie afrykańskim. Jednocześnie najlepiej i najszybciej się rozwija. Ponadto należy przyznać, że Afryka Północna cieszy się ogromną wprost popularnością wśród turystów i to właśnie stanowi główne źródło rozwoju gospodarki tego terenu. Teren jest głównie pustynny. Państwa to monarchie lub republiki. Większość etniczną stanowią Arabowie, a także mieszanki Europejczyków, Arabów i Murzynów. Podziwiać tam można przepiękne efekty ludzkiej pracy, zabytki architektury, a także piękne krajobrazy.