Ural

Pomiędzy Europą i Azją umowną granicę stanowią góry Ural. Należą do Rosji, a ciągną się w kierunku południowym, aż od morza Karskiego do rzeki Ural. Góra ta jest górotworem hercyńskim. Dzieli się na Ural Polarny, Ural Subpolarny, Północny, Środkowy i Południowy. Jest tam klimat umiarkowany o cechach kontynentalnych. Ural posiada bogate złoża mineralne, jak żelazo, miedź, chrom, mangan, nikiel, boksyty, złoto, platynę, węgiel kamienny, brunatny, ropę naftową, sól kamienną, sól potasową, azbest, kamienie szlachetne i jeszcze inne. Zaludnienie jest bardzo małe wzrasta ku południu i na kilometr kwadratowy przypada dwudziestu pięciu mieszkańców. Odegrał też dużą rolę podczas ostatniej wojny światowej. Ural jako granica są wielokrotnie wykorzystywane podczas potyczek politycznych. Wielokrotnie też turyści pragną przynajmniej z daleka móc podziwiać owe piękne góry wędrując przez Rosję. Ural jest też jednymi z największych gór na terenie całej planety. Ponadto niektórzy określają je jako góry dwóch światów.