Makpela

Jest to jaskinia w Hebronie na terenie Palestyny. Według Starego Testamentu zakupił ją patriarcha Abraham, aby pochować tam swoją żonę Sarę. Dawniej była ona własnością Erona Hittyty. Zazwyczaj w kulturze ludów pustyni, którym na pewno było plemię Hebrajczyków, nie znano zbytnio sanktuariów plemiennych, to pamięć o miejscu rzekomego pochówku Sary była przez wieki żywa. Później król Dawid wybrał Hebron na swoją pierwszą stolicę ze względu na groby patriarchów w Makreli. Potem oba miejsca stały się własnością Idumejczyków. Żydzi wrócili tam po uwolnieniu z Babilonu.