Niziny

Stanowią one jedną trzecią kontynentów na Ziemi. Jest to obszar leżący na wysokości do trzystu metrów nad poziomem morza. Niziny możemy podzielić ze względu na położenie na kontynentach, czyli nadbrzeżne czy kontynentalne. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę wysokość to możemy jeszcze podzielić na płaskie, faliste do trzydziestu metrów, pagórkowate do sześćdziesięciu metrów. Ale można też jeszcze podzielić ze względów genetycznych, czyli pochodzenia rzecznego i morskiego. Są też niziny pochodzenia lodowcowego, fluwioglacjalne, eolitycznego. Niziny eolityczne są związane z obszarami pustynnymi i działalnością wiatru. Na nizina jednak w naszym kraju nie jest tak rozwinięty przemysł, jak na wyżynach. Najczęściej jest to przemysł rolniczy, a miasta też są słabo rozwinięte. Zagęszczenie na nizina jest słabsze w porównaniu do wyżyn. W Europie zaś do nizin zalicza się Padńska, Francuska, Angielska, Niemiecka, Węgierska. Czarnomorska, a na świecie to Kubańska, Mandżurska, Turańska, Mezopotamia, Indu Gangesu.