turystyka targowa

Bardzo ważnym rodzajem turystyki biznesowej są podróże związane z krajowymi i zagranicznymi targami oraz wystawami. Przede wszystkim są to wyjazdy, na które pracownicy wysyłani zostają przez firmę jako wystawcy, w celu zaprezentowania szerokiej rzeszy potencjalnych kontrahentów działalności danego zakładu pracy czy instytucji lub jako zwiedzający, w celu znalezienia ewentualnych partnerów biznesowych, czy odbiorców. Takie podróże łączą się z koniecznością uczestniczenia w wielu krótkich szkoleniach, pogadankach lub prezentacjach produktów. Najbardziej popularnymi targami są wystawy samochodów. Przyciągają one bardzo wielu odwiedzających oraz wystawców zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Uważa się, że przyczyniają się one w znacznym stopniu do rozwoju turystyki krajowej oraz międzynarodowej. I dlatego też coraz częściej pod hasłem „turystyka targowa” wcale nie chodzi nam o wyjazdy związane z wykonywaną pracą, tylko o indywidualne podróże osób zafascynowanych tematyką danych targów.