Góry

W ukształtowaniu ziemskim są też góry o różnych wysokościach. W stosunku do najbliższych dolin muszą mieć powyżej trzystu metrów i duże nachylenie stoków. W samej rzeźbie górskiej wyróżnia się formy wklęsłe, jak doliny i kotliny. Z pojedynczych masywów górskich tworzą się pasma górskie, a z tych pasm razem z pogórzami i kotlin powstają łańcuchy górskie. Wielu ludzi lubi chodzić i uprawia wspinaczki górskie. Od początków dwudziestego wieku powstały kurorty, w których jest pełno ludzi chcących odpocząć. Kurorty te oferują oprócz noclegów, różnego typu jak SPA zdrowotne zabiegi. Wielu ludzi leczy swoje dolegliwości, jak choroby płuc czy alergie w uzdrowiskach. Teraz też, aby otrzymać rentę, jest wymagane, aby chory skorzystał z zabiegów i sanatorium. Jeśli nie da to wymaganych rezultatów dopiero wtedy może starać się o rentę. Dlatego też sanatoria w górach oferują pełny zakres zabiegów, łącznie z mini zabiegami. Powstały też mini kliniki oferujące zabiegi upiększające, bo coraz częściej łączy się pobyt w takiej klinice z odpoczynkiem.