Wyżyny

Jak widomo na kontynentach na całym świecie są wyżyny. Jest to obszar, którego wysokość przekracza trzysta metrów nad poziomem morza. Z samych obszarów wyłaniają się doliny czy góry. Na mapie hipsometrycznej najniższe wyżyny wyróżnia się barwami żółtymi tak jak najniższe partie gór, a pogórza natomiast jasnymi odcieniami koloru brązu. Jak wiemy przykładem może być w Europie Wyżyna Szwajcarska, Bawarska, Polskie, Wołońska, Podolska, Mołdawska. W Polsce są wyżyna śląska, Wieluńsko-Woźnicka, Krakowsko-Częstochowska, Małopolska, Przedborska, Nidziańska, Kielecka, Sandomierska. Tereny wyżyn są bardziej zaludnione i uprzemysłowione. Jest tu usadowiony różny przemysł, jak i miasta są bardziej rozwinięte. Jest to bardziej związane z dawnym osadnictwem, jak i wiadomo, że ludzie bardziej woleli osiedlać się na wyżynach dla bezpieczeństwa niż w dolinach. Obecnie nadal wszystko bardziej rozwija się na wyżynach niż w dolinach i zagęszczenie jest też większe. Wyżyny jednak też nadal się kształtują.