Podział administracyjny

Od drugiej połowy wieku dziewiętnastego Paryż został podzielonym na dwadzieścia różnych dzielnic. Są one kolejne ponumerowanymi, a ich numeracja biegnie spiralnie od środka, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, co tworzyć będzie kształt ślimaczej muszli. Do najważniejszych jeśli chodzi o względu turystyczne dzielnic zaliczymy między innymi numery od pierwszego do ósmego. Każda z dzielnic posiada swoją oddzielnie wybieraną radę, która natomiast z kolei wybiera przewodniczącego. Delegacja członków z każdej rady tworzyć będzie radę Paryża, która wybiera natomiast tak zwanego mera całego miasta.