Morza

Kula ziemska jest okrągła jednak większość na niej to woda. Są to oceany, ale zostały one oddzielone w niektórych miejscach lądem tworząc morze. Cechują je indywidualne cechy, a ich zbiór to ustrój hydrologiczny. Ogólna powierzchnia mórz na całej ziemi wynosi czterdzieści milionów kilometrów kwadratowych. Co oznacza, że mórz jest ich siedemdziesiąt jeden. Należy też pamiętać, że Morze Kaspijskie i Martwe są jeziorami słonymi. Tradycyjnie większość ludzi te ostatnie też nazywa morzem, ale nie jest ono bo nie ma połączenia światowym wszechoceanem. Morza dzieli się na otwarte, przybrzeżne, między wyspowe, międzykontynentalne i wewnątrzkontynentalne. Jednak znowu jest w tym podziale wyjątek, do którego należy Morze Sargassowe. Coraz częściej człowiek praktycznie zagarnął wszystko, tak i morze. Po każdym z nich uprawia się sporty pływając, jak i zanieczyszczając je swoimi odpadami. W wielu przypadkach na dostępie do morza niektóre kraje zyskały, bo rozwinęły swój przemysł turystyczny, handlowy czy przetwórczy. Na morzach dokonuje się połowów ryb tak zasiedlonych. Jednak najwięcej dochodu daje przemysł turystyczny.