Belgia

Powierzchnia tego kraju Beneluksu wynosi trzydzieści tysięcy pięćset dwadzieścia osiem kilometrów kwadratowych. W Belgii mieszka około dziesięć milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osób. Sąsiadami tego europejskiego kraju są: Holandia, Francja, Niemcy, Luksemburg. Państwo dzieli się na następujące językowe strefy: niderlandzką, francuską oraz niemiecką. Pierwszymi mieszkańcami tych terenów byli Celtowie, a także celtycko-germański lud Belgów. Przez długi czas- kilka wieków, tymi obszarami rządzili Rzymianie. Obszar ten należał w różnym okresie do państwa Franków, Hiszpanii, Austrii. Jako państwo niezależne Belgia zaczęła funkcjonować w pierwszej połowie dziewiętnastego wieku. Najwyższy punkt w tym kraju znajduje się na wysokości, która wynosi sześćset dziewięćdziesiąt pięć metrów nad poziomem morza. Zdecydowana większość powierzchni kraju to niziny. Do największych miast oprócz Brukseli zaliczamy między innymi: Liege, Gandawa, Antwerpia. Kraj należy do najlepiej rozwiniętych gospodarczo na Starym Kontynencie, jego PKB wynosi dwieście pięćdziesiąt cztery miliardy euro. Najbardziej rozwiniętymi gałęziami przemysłu są przemysł hutniczy, spożywczy i maszynowy, rolnictwo. Ustrojem tego kraju jest monarchia konstytucyjna. Pierwsza konstytucja tego kraju przyjęto w roku 1831, jej ostatnia nowelizacja miała miejsce w roku 2001. Elementami składowymi belgijskiego parlamentu są: Izba Deputowanych oraz Senat.