Europa

Europa według definicji słownikowej jest częścią świata, my natomiast według tradycji nazywamy ją kontynentem, będzie to jednak określenie nie do końca ścisłe. Jest tak, gdyż Europa wraz z Azją stanowi jeden wspólny kontynent jakim jest Eurazja. Wydzielenie dwóch osobnych kontynentów jest cały czas tematem do licznych sporów oraz nieporozumień. Oba te kontynenty, części świata, obojętnie jak je nazwać, różnią się jednak od siebie i to w bardzo dużym stopniu, szczególnie kulturowym oraz etnicznym. Przebieg granic kontynentu europejskiego także sam w sobie jest trochę niejasnym. Jedyne granice, które z pewnością nie będą pozostawiały wątpliwości to wszystkie wyznaczone naturalnie przez linię brzegową. Od strony Azji problem jest już jednak większy. Obecnie granica wyznaczana jest przez góry Ural oraz Kaukaz. Europa sama w sobie także będzie kontynentem zróżnicowanym, wystarczy porównać sobie kraje Skandynawskie, z skrajnymi krajami europy zachodniej takimi jak Hiszpania, czy też Portugalia oraz dołączyć do tego kraje europy wschodniej, gdzie różnice kulturowe będą ogromne. W dzisiejszych czasach jest ich coraz mniej z powodu ciągłego procesu globalizacji, który dodatkowo wspomaga Unia Europejska i wspólne standardy życiowe. Europa w większości znajdować będzie się w strefie klimatu umiarkowanego co powoduje, że mieszkańcy starego kontynentu mają możliwość przeżywania wszystkich czterech pór roku w pełnej ich krasie.