Homel

Jest to miasto znajdujące się w południowo-wschodniej części kraju. Liczba mieszkańców wynosi około czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy osób. Gród obronny powstał tu na przełomie dziesiątego jedenastego wieku. W swojej historii miasto należało między innymi do Rusi Kijowskiej, Litwy, Księstwa Moskiewskiego, Rzeczypospolitej Polskiej. Niedaleko miasta znajduje się Las Szczakatowski, który jest cmentarzyskiem. Tu pochowanych jest kila tysięcy ofiar tak zwanego Wielkiego terroru. W 1986 roku, w wyniku katastrofy czarnobylskiej teren miasta został silnie skażony. Do zabytków miasta zaliczamy: Pałac Paskiewiczów, sobór Pietropawłowski, Pałac letni Rumiancewów.