Geografia Białorusi

Kraj ten zaliczany jest do Europy Wschodniej, a cały obszar tego państwa położony jest na terenie Niziny Wschodnioeuropejskiej. Na części północnej tego europejskiego kraju leży Pojezierze Białoruskie, natomiast na południu znajduje się Grzęda Białoruska, Przedpolesie oraz błotnista Nizina Poleska. Kraj ten jest krajem nizinnym i płaskim. Trudno na mapie tego kraju szukać górskich pasm. Średnia wysokość powierzchni wynosi tu bowiem sto sześćdziesiąt dwa metry nad poziomem morza. Punkt najniższy znajduje się na wysokości dziewięćdziesięciu metrów nad poziomem morza, najwyższy zaś na wysokości trzystu czterdziestu sześciu metrów nad poziomem morza. Sieć rzeczna tego kraju jest bardzo gęsta. Cieki wodne mają łączną długość wynoszącą pięćdziesiąt jeden tysięcy kilometrów, jest tu również ponad cztery tysiące jezior. Jedną piąta powierzchni Białorusi stanowią bagna. Do większych rzek tego kraju zaliczamy między innymi: Dniepr, Niemen i Dźwinę. Występuje tu klimat umiarkowany, często określa się go jako przejściowy między klimatem kontynentalnym a morskim. Mamy tu „do czynienia” przeważnie z niezbyt mroźnymi zimami oraz ciepłymi i wilgotnymi latami. Gleby są tu raczej niezbyt urodzajne. Ponad jedną trzecią powierzchni kraju stanowią lasy, w których najczęściej spotkamy takie drzewa jak sosna, olcha, brzoza. Jeśli chodzi o surowce mineralne to występują tu w małych ilościach.