Przegląd Geograficzny

Jest to kwartalnik naukowy, którego tematyką jest geografia i ukazuje się od 1919 roku. Jest najstarszym czasopismem geograficznym wychodzącym dotychczas. Celem tego czasopisma jest informowanie o osiągnięciach naukowych i organizacyjnych geografii na świecie i w kraju. Obecnie wydawany przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN im. Stanisława Leszczyńskiego. Jest on szczególnie popularny wśród dzieci i młodzieży, ponieważ poruszane są tam codzienne problemy i kwestie geograficzne. Przede wszystkim przeznaczony do nauki bądź dla pasjonatów tej tematyki.