Gospodarka Chin

Zajmuje w tej chwili drugie miejsce na świecie. Uważana jest za najbardziej dynamicznie rozwijającą się gospodarką na świece. Wydobywa się tu takie surowce jak: węgiel kamienny, ropę naftową, gaz ziemny, łupki bitumiczne, rudy żelaza, wolframu, sól kamienną i inne surowce. Około czterdzieści procent produkcji przemysłowej to przemysł ciężki. W rolnictwie pracuje jest około czterdzieści trzy procent wszystkich zatrudnionych. Uprawia się tu przede wszystkim ryż, pszenicę, kukurydzę, jęczmień, proso.