Kultura europejska

W okresie starożytnym kultura na poziomie najwyższym na kontynencie stała w rejonie Morza Śródziemnego. W średniowieczu nastąpiło jakby połączenie kultur państw chrześcijańskich. Na kulturach poszczególnych państw wpływ miały takie kultury jak: kultura grecka, rzymska, hebrajska. Kulturę europejską uważa się za różnorodną. Jeśli chodzi o literaturę to początkowo głównym językiem dzieł była łacina. Najstarsza europejska sztuka to rzeźby oraz malowidła w jaskiniach. Znaną sztuką jest sztuka starożytnej Gracji oraz starożytnego Rzymu. Jest bardzo wiele stylów, które pojawiały się w europejskiej sztuce, na przykład impresjonizm, realizm. Jeśli chodzi o muzykę to rozwijała się w każdym rejonie inaczej. Wpływ na nią miały między innymi ludy sąsiednie. O muzyce z okresu starożytnego raczej trudno jest coś powiedzieć. Muzyka główną rolę odgrywała w religijnych obrzędach, za sprawą psalmów i hymnów. W epoce renesansu rozwinęła się polifonia, a w baroku monodii. W tym ostatnim okresie tworzyli między innymi: Antonio Vivaldi, J. H. Bach. Klasycyzmie natomiast powstawały na przykład utwory Wolfganga Amadeusza Mozarta, Ludwiga van Beethovena. Znanymi kompozytorami z okresu romantyzmu są: Robert Schumann, Johann Strauss oraz Fryderyk Chopin. W okresie neoromantyzmu pojawił się dramat muzyczny. Znani twórcy tej epoki to: Piotr Czajkowski, Stanisław Moniuszko, Richard Wagner. Muzykę współczesną stanowią utwory od roku 1910.