Unia Europejska

Ważną rolę w Europie odgrywa Unia Europejska, która powstała w listopadzie roku 1993 ma mocy Traktatu z Maastricht. Obecnie to tego związku gospodarczo-politycznego należy dwadzieścia siedem państw. Nasz kraj jest członkiem tej wspólnoty od pierwszego maja 2004 roku. Do celów Unii Europejskiej należy między innymi: powiększenie standardów życia, dążenie do wyrównania rozwoju gospodarczego w europejskich regionach. Mówiąc o UE nie można zapomnieć o trzech filarach: I- unia gospodarcza, II- unia polityczna, III- unia policyjno-sądownicza.