Hebrydy Wewnętrzne

Hebrydy Wewnętrzne to archipelag położony u zachodniego wybrzeża Szkocji, na południowy wschód od Hebrydów Zewnętrznych. Są one częścią Wysp Hebrydy. W klasycznych źródłach, są one określane jako Ebudae lub Ebudes. Tradycyjnie Hebrydy Wewnętrzne są podzielone na dwie grupy – północna i południowa. Jednymi z pierwszych ludzi, którzy osiedlili się na Hebrydach byli prawdopodobnie Celtowie. Spotkamy tu wiele neolitycznych budowli, kamiennych kręgów, posągów, istnieją także pewne ślady po Irlandczykach, którzy mogli tu przybyć w pierwszym tysiącleciu.