Architektura

Petra nie od samego początku była miastem, które wykute zostało w skale. Pierwsi z Nabatejczyków, którzy przybywali na te właśnie tereny mieszkali przeważnie w namiotach, szałasach i tak dalej, które tworzyły dość luźne obozowiska pomiędzy skałami, a oprócz tego znajdowali się także w naturalnych jaskiniach, których w tychże okolicach nigdy nie brakowało. Stopniowo, wraz z zmianą trybu życia napływających tutaj cały czas mieszkańców zaczęły wyłaniać się pierwsze budynki – dzisiaj będziemy mogli zobaczyć ich bardzo dużo na terenie całej Jordanii. W okresie największego z swoich rozkwitów miasto przecinała jedna główna ulica, która cała wyłożona była białym kamieniem, a od niej odchodziły liczne boczne dróżki. Na tarasach umiejscowione były trzy ogromne wręcz rynki, otoczone sklepami z każdej strony i w końcu ogromna liczba budowli wykutych w skałach, od pałaców i świątyń, poprzez grobowce, aż do zwyczajnych mieszkań. Oprócz tego w Petrze nie brakowało także dużego teatru, był on jedną z najbardziej spektakularnych budowli w tymże mieści, która świadczyć mogła przede wszystkim o rozwoju kulturalnym jego mieszkańców. Jako, że Petra w dosyć dużym stopniu wykuta była w skale, będzie powodowało to, że jest dosyć oryginalnym ośrodkiem miejskim w stosunku do innych miast. Z drugiej jednak strony pod wieloma innymi względami przypomina dokładnie miasta swojej epoki. Jako, że sami Nabatejczycy nie posiadali swoich kultur architektonicznych, sięgali do stylów innych cywilizacji, między innymi egipskich, greckich i rzymskich oraz wielu, wielu innych tym podobnych.