Zjednoczone Królestwo

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, bo tak brzmi pełna jego nazwa, to kraj, na który składają się inne kraje: Anglia, Szkocja, Walia (tworzące razem Wielką Brytanię) i Irlandia Północna. Wszystkie te kraje należą do korony brytyjskiej, mają jednego premiera a różnią się między sobą m. in. kulturowo. Jeśli chodzi o Walię, to jest ona zbliżona do Anglii, choć wciąż ma swoją dość odmienną historię i kulturę niż Anglia. Szkocja natomiast ma bardzo silną tożsamość narodową. Część Szkotów do tego stopnia utożsamia się dumnie ze swoim narodem, iż twierdzi, że Szkocja powinna być państwem niezależnym od Wielkiej Brytanii. Poszczególne kraje Zjednoczonego Królestwa różnią się między sobą także niektórymi regulacjami prawnymi, choć są one zbliżone. Kulturowo i społecznie każdy region Zjednoczonego Królestwa jest inny. Południe Anglii jest uznawane za bogatsze niż północ, kojarząca się z terenami przemysłowymi, zachód Anglii i jej południowo zachodni kraniec ma bogatą historię i przeszłość z czasów na początku pierwszego tysiąclecia. Walia jest krajem stosunkowo stonowanym i nie wybijającym się, choć również jest bogata kulturowo. To właśnie w tym kraju urzędują oficjalnie wciąż dwa języki: walijski i angielski. Irlandia Północna natomiast jest zderzeniem kultur: irlandzkiej i brytyjskiej, niestety na tle których powstawały swego czasu poważne konflikty zbrojne.