Pałac Nerona

Pałac Nerona, zloty Domus Aurea to jeden z najznamienitszych zabytków Rzymu oraz całych Włoch. Budowla ta w starożytnym czasie stanowiła niezwykłą rezydencje, bogata, tak,a na która większość Rzymian nie mogla sobie pozwolić. Była to siedziba Nerona, który po kilku pożarach postanowił zbudować sobie taki dom, którego nic nie będzie w stanie zburzyć. Posiadłość ta jest położona na wzgórzach Palatyn oraz Eskwilin. Okolice rezydencji zostały wzbogacone o sztucznie utworzony w tamtych czasach park, do którego sprowadzono liczne egzotyczne zwierzęta oraz wykopano i zagospodarowano sztuczne jezioro. Ściany domu pokryte były zlotem, sufity, czy raczej sklepienia tegoż pałacu były wyłożone kamieniem księżycowym, przez które możliwe jest przechodzenie promieni słonecznych. Sklepienie to kręciło się, co miało imitować ruch ciał niebieskich. Kiedy goście pałacu jedli w jadalni posiłek, z góry spadały na nich tysiące płatków róż co wieczór. Oczywiście Neron utworzył taki aj na ziemi z publicznych pieniędzy. Obecnie na terenie wielkiego sztucznego jeziora znajduje się Koloseum, do którego zmierzają tłumnie turyści. Pałac obecnie nie nadaje się oczywiście do zwiedzania w takiej formie, w jakiej znajdował się on przed wiekami, jest on przysypany ziemią.