Ameryka

Sam termin Ameryka odnosić będzie się do dwóch, a niektórzy uważają, że nawet do trzech kontynentów, które połączone są ze sobą. Pierwszy z nich to Ameryka Północna, drugi to Ameryka Południowa oraz wyróżniany także często z powodu względów kulturowych kontynent, którym jest Ameryka środkowa. Całą powierzchnie obu Ameryk zamieszkuje obecnie prawie miliard ludzi, czyli dosyć duży ułamek całej populacji. Sama nazwa Ameryka zaproponowana została w wieku szesnastym przez jednego z niemieckich kartografów. Wszystko dlatego, że przypisywał on odkrycie Nowego świata Amerigo Vespucciemu i na jego cześć nowoodkryte ziemie nazwał Ameryką.