Kraje Europy Wschodniej

Europa Wschodnia to region, który jest różnie definiowany. Organizacja Narodów Zjednoczonych, a właściwie jego Wydział Statystyczny do tej grupy zalicza następujące państwa: Białoruś, Czechy, Węgry, Bułgarię, Słowację, Rumunię, Polskę, Ukrainę, Rosję oraz Mołdawię. Natomiast Amerykańska Centralna Agencja Wywiadowcza, czyli w skrócie CIA do tej grupy zalicza: Ukrainę, Mołdawię, Litwę, Łotwę, Estonię oraz Białoruś. Białoruś to kraj, który jest samodzielny od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Często władze tego kraju oskarżane są o nieprzestrzeganie praw człowieka. Ukraina podobnie jak na przykład Białoruś była jedną z radzieckich republik. Estonia to niewielki kraj położony nad Morzem Bałtyckim, a jego stolicą jest Tallinn. Litwa to jedyna dawna republika radziecka, w której obecnie dominującą religią jest katolicyzm. Kolejny sąsiad naszego kraju zaliczany do grupy krajów Europy Wschodniej to Łotwa. Do tej grupy państw zaliczamy również Mołdawię, która jest najbiedniejszym europejskim krajem.