Przyroda Lubelszczyzny

Jednym z symboli przyrody tego województwa jest Roztocze. Jest to wyżynny wał o długości ponad sto osiemdziesięciu kilometrów i szerokości około piętnastu kilometrów. Na terenie Roztocza znajduje się Roztoczański Park Narodowy. Można w nim spotkać tak rzadkie dziś zwierzęta jak: wydry, węże Eskulapa, gronostaje, orliki, czarne bociany. Kolejny symbol rezerwat na Bukowej Górze. Rezerwat ten chroni fragment lasu naturalnego, rosnącego w otoczeniu podobnym do krajobrazów górskich. Ważną częścią rezerwatu są piaszczyste wydmy, które przypominają nadmorski krajobraz. Objęte ochroną są także dorzecza Jelenia oraz Tanwi. Rzeki te charakteryzują się malowniczymi wodospadami. Natomiast rezerwat Czartowe Pole uznawane jest za najpiękniejszy zakątek Roztoczańskiego Parku Narodowego. Kolejnym parkiem na terenie województwa jest Poleski Park Narodowy, który położony jest na rozległych przestrzeniach bagien i torfowisk Polesia.