Trójmiejski Park Krajobrazowy

Park ten zajmuje blisko dwadzieścia hektarów powierzchni. Dziewięćdziesiąt procent tej powierzchni zajmują leśne tereny. Data jego utworzenia to 3 maj 1979 roku. Na wpływ rzeźby tego terenu miał lądolód oraz procesy z tym związane, który miały miejsce około piętnaście tysięcy lat temu. Najczęściej występującym drzewem w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym jest sosna zwyczajna. Występują również takie drzewa jak między innymi: dąb bezszypułkowy, szypułkowy, buk pospolity, brzoza brodawkowata i omszona oraz olsza czarna. Szereg rosnących tu roślin należy do niezwykle rzadko spotykanych, na przykład przetacznik górski, poryblin kolczasty. W tym parku krajobrazowym spotkamy również wiele gatunków porostów naskalnych, mszaków, grzybów wielkoowocnikowych. Jeśli chodzi o zwierzęta to żyją tu między innymi: jeleń szlachetny, dzik, sarna, lis, zając szarak, borsuk, wiewiórka, jastrząb, orzeł bielik, sowa, dzięcioł, bocian czarny oraz wiele gatunków gadów i płazów. Istnieje wiele rezerwatów oraz pomników przyrody.